กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง สานพลังประชารัฐ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง  สานพลังประชารัฐ  ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ  จำนวน  1  ราย  ได้แก่  นางสำเภา   บุญเทศ  หมู่ที่ 6  ตำบลทับกฤชใต้  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 66 ท่าน