กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
ประชุมเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกคณะบริหารเด็กและเยาวชน ตำบลทับกฤชใต้ ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  จัดประชุมเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกคณะบริหารเด็กและเยาวชน  
ตำบลทับกฤชใต้  ประจำปี  2561   ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ พ.ศ. 2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ.2560     โดยจัดประชุมในวันที่  20  กันยายน  2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 13.06 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย