กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
โครงการ ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จัดการฝึกอบรม    ภายใต้ชื่อโครงการ    ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2561 โดยมีระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7   – 9  มีนาคม  2561  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้
เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 13.27 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 53 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย