กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ติดต่อนายก
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเขตอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับมอบนโยบาย และร่วมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกัน   เมื่อวันที่  30  มกราคม 2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 14.41 น. โดย คุณ โสภาพรรณ ยอดสูงเนิน

ผู้เข้าชม 28 ท่าน