กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1    19 ก.ย. 2561 77
ราคากลาง   ราคากลาง โครงการก่อสร้างคสล. หมู่ที่ 6    20 ส.ค. 2561 98
ราคากลาง   ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ที่ 5    20 ส.ค. 2561 104
ราคากลาง   ราคารกลาง โครงการถนนคสล.หมู่ที่ 4    20 ส.ค. 2561 42
ราคากลาง   ราคากลางโครงการถนนคสล. หมู่ที่ 3    20 ส.ค. 2561 53
ราคากลาง   ราคากลางโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 2    20 ส.ค. 2561 35
ราคากลาง   ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1   20 ส.ค. 2561 72
ราคากลาง   ประกาศราคากลางโครงการทำตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล   17 ก.ค. 2561 49
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก จำนวน 6 สาย หมู่ที่ 7   12 ก.ค. 2561 53
ราคากลาง   ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 8   12 ก.ค. 2561 54
  (1)     2      3      4      5