กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.) ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
สขร.   สขร.ประจำเดือนกันยายน 2561   30 ก.ย. 2561 95
สขร.   สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561   31 ส.ค. 2561 102
สขร.   สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   31 ก.ค. 2561 61
สขร.   สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2561   30 มิ.ย. 2561 59
สขร.   สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2561   31 พ.ค. 2561 38
สขร.   สขร.ประจำเดือน เมษายน 2561   30 เม.ย. 2561 58
สขร.   สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2561   31 มี.ค. 2561 43
สขร.   สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561   28 ก.พ. 2561 37
สขร.   สขร. ประจำเดือน มกราคม 2561   31 ม.ค. 2561 32
สขร.   สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2560   31 ธ.ค. 2560 38
  (1)     2