กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 เม.ย. 2562 3
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล   25 เม.ย. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS   25 เม.ย. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   25 เม.ย. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   25 เม.ย. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ. 2562   25 เม.ย. 2562 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   25 เม.ย. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน   25 เม.ย. 2562 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา   25 เม.ย. 2562 3
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล   25 เม.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 4410